วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โค้ด [ภาษาซี] โปรแกรมแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16

โปรแกรมแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16


Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"
#include "math.h"

void conBin2Hex(char *);

void main(){
   char BinsIn[100];
   char HexIn[25];
   int a=15,b;

   printf("\t\t\tEnter a Binary value:");
      scanf("%s",BinsIn);
      conBin2Hex(BinsIn);      //เรียกใช้ฟังก์ชันแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 16
   }

void conBin2Hex(char* BinStr){    //ฟังก์ชันแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 16
   int count;
   int ln, i;
   int Dec = 0.0;
   char Hexs[25];
   int j;
   char isValid=1;
   ln = strlen(BinStr) ;

      if(ln%4 == 0){
         j=ln/4; }
      else{
         j=ln/4+1; }
   Hexs[j]='\0';
   i = ln;

while (i > 0){
   count = 0;
   Dec = 0;
      while (count < 4 && i>0){
         i--;
            if (BinStr[i] == '1'){
               Dec += pow(2, count);
            }
            else if(BinStr[i] == '0'){

            }
            else{
              printf("\n\t\t\t***Invalid Binary Input enter only 0 or 1");
              isValid=0; break;
            }
   count++;
  }

            if(Dec<10){
               Hexs[--j]=48+Dec;   }
            else{
               Hexs[--j]=55+Dec;   }
 }

   if(isValid==1){
      printf("\n\n\t\t----------------------Output----------------------");
      printf("\n\t\tThe Hexadecimal Value of %s is %s\n",BinStr,Hexs);
      printf("\t\t--------------------------------------------------");
 }
}

Output:

 

3 ความคิดเห็น:

 1. ln = strlen(BinStr) ;

  if(ln%4 == 0){
  j=ln/4; }
  else{
  j=ln/4+1; }

  ช่วยอธิบายให้ทีละบรรทัดได้ไหมค่ะ พอดีเขียน Code คล้ายๆแบบนี้กำลังงงอยู่ค่ะ
  tempo=atoi(bufs);

  for(i=15;i>0;i--)
  {
  if((tempo%2)==1)
  out[i]=1;
  else out[i]=0;

  tempo=tempo/2;
  }
  out[0]=tempo;
  }

  Code ที่เขียนและยังไม่เข้าใจค่ะ


  ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. tempo=atoi(bufs); ตัว atoi จะเป็นการเปลี่ยนค่า bufs เปล็นตัวเลขนะคับ

   for(i=15;i>0;i--) ลูปวนทั้งหมด 15 รอบคับ ถ้า i>0 คับ
   {
   if((tempo%2)==1) ถ้า tempo หารเอาเศษแล้ว เท่ากับ 1 ก็จะทำใน if นี้ ถ้าไม่ใช่ก็จะทำที่ else
   out[i]=1;
   else out[i]=0;

   tempo=tempo/2;
   }
   out[0]=tempo; แล้วให้ตัวแปร out ซึ่งเป็นอาเรย์ มารับค่าจากตัวแปร tempo นะคับ
   }

   ลบ
 2. อธิบายให้หน่อยได้ไหมครับ

  ตอบลบ