วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โค้ด [ภาษาซี] โปรแกรมแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10

โปรแกรมแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10


Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void main(){
   long int n,i=1,d=0,m=0,l=0;
   clrscr();
   printf("\n\t\t\tEnter binary:");
   scanf("%ld",&n);
   printf("\n\n\t\t\t---------------------");
   printf("\n\t\t\tBinary to decimal:");
   while(n>0){
        m=(n%10);
        n=(n/10);
        l=m*i;
        d=d+l;
        i=i*2;
     }
   printf("%ld",d);
   printf("\n\t\t\t---------------------");
}

Output: 

 

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26 พฤศจิกายน 2555 14:42

  แนวคิด ใช้ได้นะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2557 16:19

   รันออกมาไม่เหนเหมือนเลย

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2561 16:36

  while(n>0){
  m=(n%10);
  n=(n/10);
  l=m*i;
  d=d+l;
  i=i*2;
  }
  printf("%ld",d);
  ช่วยอธิบายให้หน่อยครับ

  ตอบลบ